Domi-Cura is een ontwikkelaar met de focus op zorgvastgoed en gespecialiseerd in gedifferentieerde woon- en verblijfconcepten met aanvullende dienstverlening.

 

De doelstelling is om binnen het binnenstedelijk weefsel en in dorpskernen projecten te realiseren gericht op de integratie van een verscheidenheid van woonvormen, zorgoplossingen en dienstverstrekking.

 

Zij worden allen gekenmerkt worden door hun levensloopgeschikt karakter, sociale verbondenheid en maatschappelijke en ecologische duurzaamheid.

Ambulante en transmurale zorg- en dienstverstrekking aangevuld met intramurale woonzorgoplossingen, zowel tijdelijk als duurzaam.

Zorgcentra met aanvullende diensten zoals thuisverpleging, fysiotherapie, thuiszorgdienst, wondzorg, kinderopvang,…

Zorghuisvesting voor personen met een beperking erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Maatschappelijke integratie van een verscheidenheid aan doelgroepen met de behoefte aan zorgondersteuning en dienstverlening als gemene deler.

Concepten van gemengde huisvestingsvormen die sociale interactie en ontschotting stimuleert.

Erkende assistentiewoningen die voldoen aan het kwaliteitslabel van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zorgcontinuïteit

Het realiseren van aangepaste woon- en verblijfconcepten met gemengd karakter is een noodzakelijke stap maar dienstverlening met de garantie op zorgcontinuïteit is de hoeksteen van het succes.

Levensloopgeschikt wonen

Elke woonvorm wordt gekenmerkt door haar levensloopgeschikt karakter en biedt u de zekerheid dat u er levenslang kan blijven wonen ondanks mogelijk verminderde mobiliteit (“Smart Living Solutions”).

Erkenning is kwaliteitslabel

Of het nu assistentiewoningen betreft of zorgstudio’s voor personen met een aangeboren (AH) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), telkens beantwoordt de huisvesting en de dienstverlening aan de erkenningsnormen van de Vlaamse overheid.

Regievoering en autonomie

Het streefdoel bij uitstek in het ontwikkelen van gedifferentieerde woon- en verblijfconcepten is het maximale behoud van zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de bewoners en de gasten zodat de regievoering in hun handen blijft.